Buk

Vítá vás obec Buk

Historie

Historie Buku

Buk je středně velkou obcí ležící 7 km severovýchodně od Přerova. Katastrální výměra obce je 378 ha v nadmořské výšce 250 m n.m. V roce 1794 zde bylo 34 domů a 239 obyvatel. V roce 1980 už v obci Buk bylo 110 domů a 426 obyvatel. Při posledním sčítání v roce 2001 bylo v obci 126 domů a 375 obyvatel.
První písemná zmínka o Buku je z roku 1275, kde je uváděn pán Vlk z Buku jakožto svědek s Lumírem z Věrovan a Předborem z Citova na listině pro klášter hradišťský. V roce 1375 vlastnil dvůr z Buku pan Franc z Kunovic. A majitelé se neustále měnili. Až roku 1668 byl Buk spojen s rokytnickým panstvím.
Po zřízení velkoprosenické fary v roce 1784 byla obec Buk přifařena do Velkých Prosenic. Uprostřed obce stojí místní kaple zasvěcená svatému Urbanu, je to barokní lidová stavba se šestibokou hvězdičkou, postavená v polovině 18. Století. Před domem č.p. 35 je socha sv., Jana Nepomuckého, barokní práce z poloviny 18. století, která je mírně zdevastovaná.
V roce 1909 byla v Buku postavena jednopatrová dvoutřídní škola. Nad dveřmi je bysta J.A.Komenského a na stěně deska padlým z 1.světové války. V současné době je budova školy opravena a je v ní mateřská škola, obecní knihovna a obecní úřad.budova OÚ a MŠ
Od roku 1908 až do začátku 1.světové války posílal každého roku rolnický spolek „Ruské zrno“ v Petrohradě do Buku mladé chovance, aby se od zdejších rolníků přiučili našemu hospodářství. 5.6.1910 zde o tom beseduje s místními rolníky pan profesor T.G.Masaryk, dokladem je pamětní deska umístěná na obecním hostinci.
V roce 1912 byl do obce zaveden elektrický proud a provedeno osvětlení obce. Na začátku druhé světové války byla kronika obce převezena do Zemského archívu v Brně, odkud byla v listopadu 1946 vrácena obci.
V roce 1945 bylo na katastru obce obnoveno pěstování chmele, byl vybudován vodovod, dokončena kanalizace a dobudována požární nádrž. V roce 1983-84 v rámci akce „Z“ probíhá výstavba chodníků.
1990: Obec Buk se stává samostatnou obcí, získává v restituci zpět 40 ha lesa. Následkem kůrovcové kalamity je 80% lesa vykáceno. Z prodeje dřeva se obec rozhodla provést plynofikaci. Byl rekonstruován obecní dům z kterého získala obec 4 byty pro místní občany. V obci působí aktivně ženy, které pravidelně cvičí v místním oddíle Sokola, dále muži, kteří hrají v okresním přeboru stolní tenis. Úspěšně působí i hasičský sbor, který byl založen v roce 1905. Také myslivecké sdružení „Podhájí“ vyvíjí úspěšně činnost.
Obec Buk má velmi dobrou dopravní obslužnost a dostačující občanskou vybavenost.
oltář v kapli

Roku 1275 kde se připomíná Vlk z Buku, jakožto svědek s Lumírem z Věrovan a Předborem z Citova na listině pro klášter hradištský. Roku 1349 zapsal zde Oldřich z Buku své manželce Jílce dvůr s lázní a lesem. Rkou 1374 část vsi náležela k Helfštýnu. Dle zemských desek koupil roku 1447 Buk, dům, dvůr s příslušenstvím a krčmu v Radvanicích Záviš z Kunčic od Bočka z Poročic a Drahotuš. Na místě, kde se říká Na zámku, stávala ve 14. století tvrz, která koncem 15. století zanikla. (koncem 19. století se tu přišlo při kopání na podzemní chodby a zbytky základů tvrze.) Buk s příslušenství upsal roku 1466 Oušovi (Ondřejovi) a jeho dědicům také Jan z Cimburka. Roku 1498 dobrou vůli postoupil Oldřich tvrz a ves Buk s dvorem Vilémovi z Perštýna. Vilémův dědic Jan z Perštýna, prodal roku 1548 Erazimovi z Bobolusk městečko Horní Újezd s kostelním podacím a 5 vsí i s Bukem. Po třicetileté válce dostal se Buk rodu Brabantských z Chořan. A majitelé se dále měnili. Až roku 1668 byl Buk spojen s rokytnickým panstvím. Buk byl větší částí přifařen do Předmostí, menší (4 grunty) příslušely farou do Oseka. Roku 1784 po zřízení velkoprosenické fary byli všichni přiděleni do Velkých Prosenic. Roku 1909 byla v Buku postavena jednopatrová dvoutřídní škola Nad dveřmi je busta J. A. Komenského a na stěně deska padlým z I. světové války. V letech 1907 až 1921 byla v Buku továrna na dřevěné zboží (hračky) a na nábytek od roku 1924. Od roku 1908 až do začátku války posílal každého roku rolnický spolek "Ruské zrno" v Pertrohradě do Buku mladé chovance, aby se od zdejších rolníků přiučili Pozdrav z Buku - historická pohlednice
našemu hospodářství a stali se jeho průkopníky doma.
Po druhé světové válce bylo na katastru obce obnoveno
pěstování chmele, vybudován vodovod a kanalizace.
Žádné komentáře